Dark Mode On / Off

Ukázka neurografické terapie s klientem

Klientka neurograficky zpracovává úzkostné stavy a pocity viny

Klientka Jana (54 let) přichází na terapii neurografikou, protože se delší dobu potýká s úzkostmi, které se u ní projevily, když její adolescentní dcera propadla drogové závislosti. Nepředstavitelná bolest a utrpení, neustálé pocity strachu o život dcery se brzy rozrostly o pocity viny, které Janu doprovázejí, a kterými se snaží vysvětlit sama sobě, proč se její dcera dostala do závislosti na drogách. K tomu se Janě přidala i častá nemocnost a strach z chodit kamkoliv mezi lidi. Mezi lidmi se necítí dobře, má neustálý pocit “matka feťačky” a stydí se za sebe.

Stanovujeme cíl terapie s klientem

Cílem našich setkání, kde budeme pracovat na emočním a mentálním stavu Jany, bude zvýšení pocity vnitřní hodnoty, odstranění pocitů viny a zodpovědnosti za svou drogově závislou dceru. Posílíme uvědomění si práva na svůj vlastní život, schopnost vnímat i jiné aspekty života, než jen problémy s dcerou. Pokusíme se znovu objevit radost ze života a pozitivní přístup k němu.

Co se děje při terapii

Celou dobu terapeutického sezení provázím Janu její kresbou. Kreslím s ní, Jana má možnost vidět mé kreslení. Provázím jí celým procesem zároveň slovně.

Sezení s neurografikou má své dané postupy, jak klienta vést a vhodně zvoleným dotazováním se postupně dostáváme hlouběji do psychických struktur. Odkrýváme mnohé souvislosti s jejím vlastním dětstvím, její vnitřní přesvědčení, podvědomé vzorce chování a mnoho potlačených emocí.

Jana prochází sebereflexí a terapeutickým procesem

Neurografika, terapie, alfa vlny, Klára Hanzalová

Jana během kresby dochází k mnoha uvědoměním. Svá zjištění však nevnímá pouze “rozumově”, ale zároveň je prožívá hluboko uvnitř sebe. Během kresby se totiž její mozekové vlny automaticky dostávají do alfa hladiny. Tato hladina synchronizuje mozková centra a mozek velmi dobře tvoří nová neuronová spojení. S těmito spojení má pak tendence nakládat, jako se skutečným zážitkem, a to i na emoční úrovni.

Co vše Jana během neurokrersby zjišťuje

Jana zjišťuje, že je upnutá na své strachy a těžko se soustředí na pozitivní realitu, kterou v životě má všude kolem sebe. Uvědomuje si, kolik síly stojí její mysl neustálé přemýšlení a kontrolování dcery, místo toho, aby se centrovala do sebe. Často v průběhu terapie, cítí tyto mentální i emoční bloky na fyzické úrovni v oblasti hrudníku a těžké dýchání.

Postupně rozkrývá svou životní situaci a svůj příběh na papír. Ptám se jí na souvislosti a Jana vidí, že všechny pozitivní zdroje života jsou velmi
blízko ní. Zaměřujeme terapii a kresbu na přesměrování mysli k využívání těchto zdrojů a Jana se čím dál víc ujišťuje v tom, že si může dovolit je využívat. Postupně se uvolňují i pocity ve fyzickém těle a Jana jasně cítí nový myšlenkový proud, který směřuje její vnímání od problémů s dcerou na své štěstí. Uvědomuje si a hlavně – zcela nově prožívá fakt, že se obviňuje zbytečně. Postupně si stále více zvědomuje téma vnitřní volnosti. Chápe význam, že si může dovolit se osvobodit od tíhy, kterou kvůli dceři prožívá.

V terapii jsou důležité barvy

Když Jana používá barvy, používá je vědomě s jasným významem, kterým oživuje své nové mentální směrování. Upevňuje v neurokresbě vnitřní dynamiku, oživuje své směřování do budoucnosti, na které již dávno zapomněla. Procesem vybarvování se ještě více posilují neuronové spoje. Mozek doslova myslí v obraze. Vědomě se více se zaměřuje na sebe, nikoliv na dceru. Prožívá velmi silně pochopení, že dcera má svou cestu a ona také. Napadá ji, že tyto cesty mohou být dané vyšší mocí. Jana potřebuje toto uvědomění, Jana si ho sama vytváří.

Jaké změny přineslo jedno sezení s neurografikou

Jana postupně během kresby prožívá sebe hodnotu a volnost. Zvědomuje si nové pocity vnímání sebe. Říká, že právě tyto dva zdroje jsou pro ni základem
osvobození se od problémů a postojů k životu i sobě, které jí způsobuje její
dcera. Vnímá velký rozdíl hlavně v tom, že má právě tuto situace pohromadě a na papíře a může těžit ze svých nově vědomě prožitých zdrojů své hodnoty a volnosti, které dříve přehlížela.

Neurografika pomáhá už po prvním sezení

Již po prvním sezení s neurografikou si klientka Jana odnáší domů zcela nový pohled na svůj život. Po kresbě ještě společně probíráme vše, co si během procesu kresby uvědomila. Janě začalo nové vědomé vnímání sebe, které ukončuje slovy: “Mám svou hodnotu a právo na svůj život.” Na příštím sezení nás čeká ještě spoustu práce, abychom upevnili neuronová schémata jako v posilovně zpevňujeme svaly.

Neurografika - práce s klientem, terapie, Klára Hanzalová
Konečný obrázek neurokresby klientky Jany

Jak se přihlásit na terapii

Na sezení (on-line po Skype) se můžete přihlásit pomocí formuláře ve spodní části stránky nebo emailem. Na Váš email Vám zašlu veškeré detailní informace a návrh termínu našeho setkání.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Váš kontaktní telefon
Váš email
Odesláním formuláře nebo emailu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Doporučené články