Dark Mode On / Off

Pyramida vědomí v neurokresbě

Pyramida Vědomí v Neurokresbě

Pyramida Vědomí v Neurografice 2

Kresba má mnohem hlubší význam, než by se na první pohled zdálo. Otevírá fascinující cestu, kterou můžeme převést do schématu pyramidy a spojit tak fyzické, metafyzické a duchovními aspekty života. Tato pyramidální struktura odráží různé úrovně vědomí a jejich vztah k neurokresbě a spiritualitě. Neurografika působí na všechny úrovně pyramidy, stejně jako i my se nacházíme na všech těchto úrovních. Formuje nás celistvě od samotného základu.

Systém života ve hmotě

Základ pyramidy představuje systém života ve hmotě. Tato úroveň zahrnuje naši fyzickou existenci na této planetě v podobě elementů vody, ohně, vzduchu, země a éter. V rámci neurografiky můžeme tuto úroveň interpretovat jako spojení s naším tělem a pozemskými zkušenostmi. Kresba nám umožňuje vyjádřit naše pozemské potřeby, touhy a prožitky. Pochopit je, pochopit sebe a díky tomuto pochopení lépe řídit své prožívání a život jako celek.

Kolektivní Nevědomí

Další úroveň pyramidy vědomí v rámci neurografiky je kolektivním nevědomí. Tato úroveň je spojená s hlubším pohledem na naši existenci ve světě přírody a s naším spojením s kolektivním vědomím lidstva.

Zde zasahuje neurokesba právě až sem a odkrývá archetypy a symboly, které jsou sdílené v rámci celého lidského druhu. Tímto způsobem můžeme prozkoumat, jak jsme propojeni s ostatními lidmi a jaký vliv na nás má kolektivní vědomí. Neurografika se tak stává mohutným nástrojem pro duchovní růst a poznání.

Podvědomí

Další úroveň pyramidy představuje naše podvědomí. Neurografika nám poskytuje prostor k prozkoumání těchto hlubších vrstev. Můžeme zde objevovat symboly, sny a emocionální vzorce, které ovlivňují naše chování a myšlení. Podvědomá úroveň našeho vědomí obsahuje všechny myšlenky, pocity, vzory a zkušenosti, které nejsou momentálně v našem vědomém myšlení. Tyto prvky mohou být potlačeny nebo zahrnuty do naší psychiky tak hluboce, že si jich nejsme vědomi. Podvědomí je místem, kde se skrývají naše nevědomé motivace, strachy, touhy a traumata.

Omezené vědomí Já

Neurografika je jedinečným nástrojem, který může mít významný vliv na naši omezenost vědomí. Vědomí totiž tvoří pouze 5-9% vnímání reality, která je ryze subjektivní interpretací sebe sama. Avšak díky vědomí a vědomé činnosti můžeme kreslit – a pronikat právě do hlubších vrstev jako je např. podvědomí. Tímto doslova rozšiřujeme naše vědomí a získáváme vnitřní moudrost, nové zkušenosti, vitalitu a zdraví. Celkově řečeno, neurografika nám umožňuje aktivně pracovat na rozšiřování našeho vědomí tím, že nám poskytuje kreativní prostor pro vyjádření a prozkoumání našich myšlenek a emocí. Tím se stává nástrojem k transcendenci omezeností vědomí a k dosažení hlubšího porozumění sobě samým i světu kolem nás.

Absolutno

Na vrcholu pyramidy vědomí se nachází absolutno. Tato úroveň je spojena s hledáním smyslu a vyššího vědomí. V rámci neurokresby můžeme použít symboliku a abstraktní formy k vyjádření našeho hledání duchovního naplnění a spojení s absolutním. Kresba nám umožňuje překročit hranice hmoty a vstoupit do sféry transcendentního.

Celkově lze říci, že pyramidální model vědomí v kontextu neurografiky nám poskytuje cestu k hlubšímu porozumění sobě samým a světu kolem nás. Tato cesta spojuje naši fyzickou existenci s naším podvědomím, sociálním prostředím a duchovním hledáním. Neurokresba se tak stává nástrojem, který nám umožňuje objevovat a transformovat různé úrovně našeho vědomí a duchovního rozvoje.


Protected by Copyscape

© Všechny obrázky, videa, texty, metody, kurzy, návody na použití, doporučení, apod. jsou autorským dílem NEUROKRESBA.cz© Mgr. Klára Hanzalová, a bez písemného souhlasu není kopírování, a to ani jejich částí, dovoleno. Více informací na klara@neurokresba.cz . Samozřejmě lze sdílet všechny příspěvky na facebookových stránkách, Instagramu, (X) Twitteru a jiných sociálních sítích, a to s aktivním odkazem na www.neurokresba.cz.


Doporučené články